• “Vakıf senedinin 12. Maddesinin (m) fıkrası gereğince yönetim kurulu bağışçılar arzu ettiği takdirde  “ şeffaflık ilkesine uygun olarak o ay içerinde bağış yapan bağışçılara bir sonraki ay harcama/ödeme tutarlarını içeren banka hesap dökümünü gönderir. Böylece bağışçılar hiçbir kısıtlama olmaksızın bağışlarının ne amaçla nerelerde kullanıldığını/harcandığını öğrenirler. Bu uygulama Türkiye’de ilk defa bir vakfın vakıf senedi içerisinde yer almaktadır.”

    Model 1
  • “Vakfımızda mütevelli heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine hiçbir isim altında ödeme yapılmaz. Bütün üyeler gönüllülük ve iyilik esasına göre görev yaparlar.”

    Model 1

Ziyaretci 23085